Przetargi


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH

26‑01‑2017 16:31:39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń
na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603z póz. zm.),
 • Uchwały NR 218/2014 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 12 listopada 2014 r.
  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
  na czas nieoznaczony,
 • przepisów ustawy Kodeks cywilny.

ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni 1 m2 położonego w budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń. 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną
z eksploatacją automatu do napoi gorących.

Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej. Cena minimalna czynszu netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 200,00 zł.

Cena czynszu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, wywóz śmieci, woda).

W miesiącu lipcu i sierpniu czynsz wynosić będzie 20% wylicytowanej kwoty miesięcznej.

Po wynajęciu od szkoły ww.powierzchni oferent zobowiązany będzie do konsultacji                       z Dyrektorem Szkoły co do oferowanego asortymentu.

Oferty w formie pisemnej w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem: „Przetarg na wynajem powierzchni w budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń”, należy składaćw terminieod 24.01.2017r.do 07.02.2017r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu ul. Żeromskiego 34 –  sekretariat.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie  Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń. 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 01.03.2017 r. - 30.06.2019 r.po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Zwoleńskiego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od   daty zakończenia przetargu.

Wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 1m2 powierzchni lokalu.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Bożena Stankowska

tel. 48 676 22 80

Formularz oferty, wzór umowy najmu, oświadczenie w załączeniu.

 

                                                                                                 Honorata Dziwisz

                                                                                                   dyrektor Szkoły

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg pisemny na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego

25‑01‑2017 09:32:57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń
 

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z póz. zm.),
 • Uchwały NR 218/2014 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 12 listopada 2014 r.
  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
  na czas nieoznaczony,
 • przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 

ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego            o powierzchni 4 m2 położonego w budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg pisemny na wynajem powierzchni 1 m2 na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z eksploatacją automatu do napoi gorących.

26‑01‑2017 16:23:57
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Honorata Dziwisz , w dniu:  14‑07‑2007 08:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2017 16:41:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive